Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 184
  • Tất cả: 20107
Kế hoạch ngày sách Việt Nam lần thứ 4 - 2017

PHÒNG GD-ĐT CHÂU THÀNH      

TRƯỜNG THCS HƯNG MỸ

                          

       Số:       /KH-THCSHMTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Hưng Mỹ, ngày 17 tháng 4  năm 2017

KẾ HOẠCH

                Về việc Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017

 

        Căn cứ công văn số 336/ SGDĐT-GDTX  ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Sở Giao dục và Đào tạo Trà Vinh  về việc tổ  chức Ngày  Sách Việt Nam  lần thứ 4;

        Căn cứ kế hoạch số 35/KH – PGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Phòng Giao dục và  Đào tạo Châu Thành Kế hoạch  tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017,

        Trường THCS Hưng Mỹ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cụ thể như sau:

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1.Mục đích:

- Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên và học sinh, trong toàn trường , hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.

- Tôn vinh giá trị của, khẳng định vai trò, vị trí tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, học tập,  xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường, qua đó góp phần thực hiện phong trào “ Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ giáo viên, học sinh đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

2.Yêu cầu:

- Ngày Sách Việt Nam phải huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường với hoạt động phong phú, đa dạng và thiết thực.

- Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam đảm bảo trang trọng , thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh tạo động lực góp phần  nâng cao nhận thức về văn hóa đọc.

II.THỜI GIAN TỔ CHỨC:

Nhà trường trển khai kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam bắt đầu từ 17/4 đến hết 21/4/2017

III.NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1.Treo băng rôn.  Khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 17/4”

2.Tổ chức Ngày hội đọc sách  tại thư viện nhà trường cho cán bộ, giáo viên, học sinh theo chủ đề “ Sách là người bạn thân thiết”

- Tổ chức cho học sinh và giáo viên tìm đọc sách, tài liệu trực tiếp tại thư viện; sưu tầm các tài liệu trên mạng Internetx để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập thông qua đó tuyên truyền về ý nghĩa của việc đọc sách, vai trò của thư viện trường học  đối với cán bộ công chức, viên chức và học sinh.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt hoạt động thư viên như: Sưu tầm những bài viết về đổi đổi mới phương pháp giảng dạy, về giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh,… Các em học sinh tìm đọc những tác phẩm về gương người tốt việc tốt, những học sinh nghèo hiếu học,… Từ đó các em hiểu được vì sao nói “ Sách là người bạn thân thiết”.

- Duy trì thư viện ngoài trời để học sinh đọc sách, báo trong các buổi học trái buổi, các giờ giải lao.

          3.Phát động phong trào  đọc sách trong thư  viện Nhà trường; tổ chức hội thi kể chuyện theo sách trong  các khối lớp.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền , hướng dẫn học sinh khai thác , sử dụng vốn tài liệu trong thư viện và có ý thức trách nhiệm xây dựng văn hóa đọc.

4. Phát động cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh quyên góp xây dựng “ Tủ sách dùng chung” tại thư viện trường học.

IV.PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1.Ông Lê Văn Cẩm giáo viên kiêm nhiệm thư viện có nhiệm vụ xây  dựng kế hoạch triển khai cho học sinh thực hiện hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017”. Tham mưu  với Đ/C Phó hiệu trưởng viết bài tuyên truyền giới thiệu ngày sách Việt Nam từ ngày 17/4/2017 đến ngày  21/4/2017  và tuyên truyền về ngày hội đọc sách của nhà trường trên hệ thống loa truyền thanh của nhà trường . Tuyên truyền, phát động trong học sinh và giáo viên quyên góp tủ sách dùng chung và hổ trợ sách cho học sinh nghèo ,học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học mới .

2. Ông Nguyễn Văn Bộ và  Ông  Tiêu Trường Long trang trí khánh tiết và treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền từ 17/4 đến 21/4.

V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai đến tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh của trường để thực hiện.

2.Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng ngày hội đọc sách :

-Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2017 (17/4-21/4)

-Hãy tích cực đọc sách để mở mang tri thức và rèn luyện nhân cách

3.Tổ chức tuần đọc sách từ ngày 17/4 đến 21/4

4.Chỉ đạo ba tổ chuyên môn phát động phong trào đọc sách trong các tổ và học sinh như sau:

*Thời gian:

- Tổ Toán – Lý – Tin học  - Công Nghệ : Đọc vào ngày thứ  hai và thứ sáu (17/4, 21/4)

-Tổ Hóa –Sinh- AV – TD- MT : Đọc vào các ngày thứ  năm, thứ sáu (20/4,21/4)

-Tổ Văn – Sử- Địa-GD –  Âm nhạc:  Đọc vào ngày  thứ ba ,thứ tư (18/4,19/4)

-Đối với các khối lớp:

+Thứ  2(17/4) Lớp: 8/1;9/2;7/3

+Thứ  3(18/4) Lớp 6/1; 7/2

+Thứ  4(19/4)Lớp 9/1; 8/2;9/3

+Thứ 5(20/4) Lớp 7/1; 6/2

+Thứ 6(21/4)Lớp 6/3; 8/3

5.Đoàn đội kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức tuyên truyền vận động học sinh tham gia hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam

6.Đoàn đội tổ chức hội thi “kể chuyện theo sách”, học sinh các khối lớp hưởng ứng tham gia dự thi (thời gian tổ chức tham gia từ 17/4 đến 21/4).

7.Sau tuần lễ triển khai có sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 của trường THCS Hưng Mỹ; Kế hoạch này phổ biến đến tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh của trường trong tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần ngày 17/4/2017.

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                Võ Thành Tâm