Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 77
  • Tất cả: 18726
KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN THÁNG 02/2019

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CĐCS TRƯỜNG THCS HƯNG MỸ

Số: 02/BC-THCS

Hưng Mỹ, ngày 08 tháng 02 năm 2019

 

BÁO CÁO

Sơ kết hoạt động tháng 01 và kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2019

 

 


1.    SƠ KẾT THÁNG 01/2019:

1.1.  Ưu điểm:

-  Thực hiện tốt Chỉ thị số 10 – TC/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy về việc không được uống rượu, bia  trong giờ làm việc và chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên.

-  Thăm hỏi đoàn viên công đoàn kịp thời và tặng quà tết cho ĐVCĐ.

-  Phối hợp với BGH tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

-  Sơ kết thi đua đợt II và HKI.

-  Thực hiện tốt ATGT trước trong và sau tết Kỷ Hợi 2019.

1.2.  Khuyết điểm:

-  Chưa đạt trường văn hóa (do chưa đạt 100% LĐTT trở lên).

-  Thực hiện chưa tốt Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy Trà Vinh. (sau khi học sinh cắm trại).

2.    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2019:

2.1.  Công tác tuyên truyền giáo dục:

-  ĐVCĐ thực hiện nghiêm túc chỉ thị 10 và chỉ thị 15 của tỉnh ủy, an toàn giao thông, không tham gia vào các tệ nạn trước, trong và sau tết nguyên đán.

-  Phát động thi đua lập thành tích mừng xuân Kỷ Hợi và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930 – 03/02/2019).

-  Phối hợp với BGH tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

-  Vận động ĐVCĐ tham gia hiến máu tình nguyện (nếu có) và tham gia đóng góp quỹ mái ấm công đoàn (100.000đ/ĐVCĐ/năm); "Đền ơn đáp nghĩa" và quỹ “Vì người nghèo” năm 2019.

-  Tiếp tục vận động công đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn các cấp, quy định của ngành

-  Công đoàn kết hợp với chuyên môn dự giờ, thăm lớp, tham gia tổ chức các chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy.

-  Tiếp tục phối hợp cùng chuyên môn bồi dưỡng đội HS dự thi các cấp.

2.2.  Công tác chăm lo đời sống:

-  Phối hợp cùng chính quyền tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt các chế độ chính sách của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

-  Tiếp tục vận động công đoàn viên tham gia tốt các loại quỹ tiết kiệm, hùn vốn, tương trợ... để có nguồn vốn hỗ trợ lẫn nhau khi gặp hoàn cảnh khó khăn.

-  Tiếp tục thực hiện tốt công tác thăm hỏi, trợ cấp khó khăn và chăm lo đời sống cho CB, GV, NV.

2.3.  Công tác dân chủ hóa xã hội hóa thi đua:

-  Thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành phát động.

-  Phối hợp với BGH tiếp tục vận động ĐVCĐ tham gia đóng góp tốt các loại quỹ theo quy định.

-  ĐVCĐ thực hiện tốt việc ôn thi học sinh các cấp. (cấp huyện vào ngày 28/02 và cấp tỉnh ngày 04/4).

-  Tham gia thi trung bày đồ dùng dạy học cấp trường (ngày 21/02/2019)

-  Chuẩn bị tham gia các hội thi do LĐLĐ huyện tổ chức mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (nếu có).

2.4.  Công tác xây dựng tổ chức công đoàn:                            

a.  Tổ công đoàn:

-  Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HS giỏi để dự thi HS giỏi các cấp.

-  Tham gia xây dựng các chuyên đề để nâng cao chất lượng giảng dạy.

-  Hỗ trợ các phong trào thi đua của giáo viên và học sinh.

b.  Công tác nữ công:

-  Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" trong nữ CB, GV, NV.

-  Tổ chức sinh hoạt các chuyên đề về nữ.

-   Phối hợp với Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. (Dự kiến tổ chức thi nấu ăn vào lúc 13 giờ 30 ngày 28/02/2019)

c.   Công tác tài chính:

-  Đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc chứng từ tài chính.

-  Trích nộp kinh phí công đoàn đúng qui định.

-  Thực hiện tốt công tác công khai tài chính.

-  Thực hiện tốt hồ sơ tài cính năm 2018, mở sổ, phiếu thu – chi, chứng từ chi… theo Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ và quy định thu chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở, ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

-  Công khai tiền quỹ Công đoàn.

d.  Xây dựng tổ chức, Công đoàn cơ sở vững mạnh:

-  Tiếp tục hoàn thành các loại hồ sơ theo qui định.

-  Tiếp tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng chăm bồi, kết nạp.

-  Tăng cường hoạt động của các tổ công đoàn.

2.5.  Triển khai công văn:

-  Công văn số 41/LĐLĐ ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Liên đoàn lao động huyên Châu Thành về việc vận động công nhân, viên chức, lao động đóng góp ủng hộ quỹ Mái ấm công đoàn năm 2019.

-  Công văn số 42/LĐLĐ ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Liên đoàn lao động huyên Châu Thành về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019.

-  Công văn số 04/HD-LĐLĐ ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Liên đoàn lao động huyên Châu Thành về việc Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019.

                                                                                  TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                  CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                     Bùi Quốc Vĩnh