Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 128
  • Tất cả: 18777
Một số tài liệu hổ trợ GV thi GVG các cấp

     

TT

NỘI DUNG TÀI LIỆU

TẢI VỀ

1

Luật giáo dục (số 38/2005/QH11)

2

Điều lệ trường THCS (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ BGD)

 

3

Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông

4
 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

 
 5
 Công văn 2642/BGDĐT-GDTrH V/v: Trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58. 

6

19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

7

Hướng dẫn số 18/DGDĐT Trà Vinh: Quy định hồ sơ sổ sách chuyên môn. 

8


Một số tình huống sư phạm phổ biến.

 

9

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018 của UBND tỉnh Trà Vinh. 

10

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018 của Sở GDĐT Trà Vinh.